Nieuws & Blog

Norwest NL

De VZW norwest werft aan een directeur·rice

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De VZW Norwest, lokale netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, is op zoek naar een directeur/-rice (28,5u/week - CDI) die belast is met de strategische, administratieve en financiële opvolging van de VZW.

 Algemeen doel

In samenwerking met de Raad van Bestuur heeft de directeur / de directrice een leidinggevende rol over de werking van netwerk Norwest.

Hij/zij gebruikt zijn/haar vaardigheden om de opdracht van de vereniging te realiseren, meer bepaald:

" (…), bij voorkeur in het belang van de inwoners van het noordwesten van  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gebied,  een  netwerk  voor  geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en te organiseren, met de actoren van de GGZ: hulpverleners, gebruikers en naasten."

Hij/zij staat in voor de algemene coördinatie van het netwerk en ziet toe op de goede organisatie en afstemming van haar entiteiten: de Antenne Norwest, de Club Norwest en Mobiwest.

Hij/zij waakt over de institutionele coherentie met respect voor het charter van Norwest.

In samenwerking met de RvB, verzekert hij/zij de correcte uitvoering van de projecten en hun coherentie met de algemene doelstelling van de VZW.

Opdrachten en taken

  • Op strategisch vlak

  Bepaalt en stuurt de opdrachten van de verschillende activiteiten en van de vereniging in nauwe samenwerking met de projectverantwoordelijken (Antenne Norwest, Club Norwest en Mobiwest).

  Behoudt het overzicht en verzekert de opvolging van het strategisch plan en het respect voor het charter, meer bepaald met betrekking tot de participatie van cliënten en naasten.

  Kent de specifieke context van de sector en kan zich hieraan aanpassen.

   

  • Op administratief en financieel vlak

   Verzekert het beheer van de verschillende enveloppes en volgt de financiering op van de projecten.

   

  • Op intern vlak

   Verzekert de goede dagelijkse werking van de verschillende entiteiten van de VZW.

  Hij/zij is verantwoordelijke voor het aangeworven personeel.

   

  • Op extern vlak

   Bevordert de samenwerking tussen de verschillende structuren van het netwerk Norwest en hun lokale en regionale partners. 

Hiërarchische situering

Hij/zij werkt actief samen met de verschillende coördinatoren van de structuren van netwerk Norwest (momenteel Club Norwest, het 2b-team Mobiwest en de coördinatie van netwerk Norwest) en optimaliseert zo het functioneren van het netwerk. Hij/zij verzekert de algemene leiding van het netwerk Norwest onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de VZW Norwest.

Profiel et toelatingsvoorwaarden

Master in management en beleid van de gezondheidszorg of in Menswetenschappen of paramedische bachelor (GGZ).

Tweetalig (Nl/Fr)

Minstens 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie

Arbeidsduur van 28,5 uur per week

Competenties

 • U kunt leiding geven en beschikt over strategisch inzicht

 • U kunt beslissen, organiseren en plannen

 • U communiceert helder, u luistert goed en u stelt zich beschikbaar op

 • U kunt administratieve en boekhoudkundige taken beheren

 • U geeft blijk van creativiteit

 • U kunt in team samenwerken

 • U heeft zin voor onderhandelen en overleg

 Kandidaten richten hun sollicitatiebrief en curriculum vitae aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van VZW Norwest, Dr. B. Fleischman, per mail via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 Deadline: 31/01/2021. Verplichting zo snel mogelijk.

 

 

Norwest - Geestelijke Gezondheid Netwerk

Norwest vzw

Jacques Sermonlaan, 93 - 1090 Jette
Email : info@norwest.be

Zoeken