Nieuws & Blog

Norwest NL

Een lokaal comite van betrokken personen ?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
De Werkgroep (WG) van cliënten en naasten stuurt u deze vragenlijst om de verwachtingen en behoeften van de dichtst betrokken  mensen bij een psychische aandoening - de gebruiker en zijn/haar familie en vrienden - te verzamelen met betrekking tot de oprichting van een lokaal comité dat hen zou kunnen vertegenwoordigen. 
Het is de bedoeling van dit comité om ruimte te bieden voor een betere communicatie tussen: 
  • diegenen die het meest door de ziekte worden getroffen (gebruikers en familieleden);
  • deze groep en de professionelen die werkzaam zijn op het gebied van actieve zorg en bijstand in het noordwesten van Brussel (trialoog), met name binnen de raad van bestuur van het Norwest-netwerk;
  • de groep en de buurt/gemeenschap waarin ze wonen.
Hiervoor zoeken we contact met betrokkenen bij personen met een psychische kwetsbaarheid en hebben we dus alle hulp nodig! 
 
 
Voel je dus vrij om deze link breed door te geven.
 
Door te klikken, vindt u ook: 
Bij voorbaat dank voor uw hulp! 
Norwest - Geestelijke Gezondheid Netwerk

Norwest vzw

Jacques Sermonlaan, 93 - 1090 Jette
Email : info@norwest.be

Zoeken