Nieuws & Blog

Norwest NL

Club Norwest, partner van het festival "Images mentales"

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het jaar 2021 was voor ons de gelegenheid om Club Norwest op te nemen in het netwerk van partners van het festival Rencontres Images Mentales, dat van 11 tot 18 februari 2022 zijn 14e editie zal openen. Dit festival, dat een gevestigde waarde is in de Brusselse wereld van de geestelijke gezondheidszorg, verkent beelden van waanzin, van de instelling, van de mens in een staat van vreemdheid of van psychisch lijden.

Dit festival, dat een mix is van documentaires en korte films, workshopfilms, speelfilms, tentoonstellingen, theaters en concerten, wil een plaats zijn waar de ogen van de mensen elkaar ontmoeten en waar het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen.

Het is in deze geest dat op initiatief van L'Autre "lieu", co-organisator van het festival, dit jaar een nieuw selectiecomité is opgericht.

In het verleden, in 2018, heeft de Club deelgenomen aan het festival door middel van een korte film die werd vertoond tijdens de dag die was gewijd aan workshopfilms en de leden die de kans hadden om een bijdrage te leveren, hadden daar zeer positieve herinneringen aan. Maar de opname van de Club in dit nieuwe comité maakt haar leden nog meer deelgenoot van dit netwerk van partnerinstellingen die zich inzetten voor de destigmatisering van geestesziekten. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de uitbreiding van het team, aangezien het een tijdrovende taak is waarvoor twee werknemers zijn ingezet.

De vertoning van de films begint in september. In november begint de definitieve selectie, gevolgd door de organisatie van de tafel/debatbijeenkomsten tot de grote dag. Daartoe hebben wij binnen de Club twee momenten in de week voorgesteld om de films gezamenlijk te bekijken en vervolgens te bespreken, op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Eenmaal per week, op dinsdagavond, komt het comité bijeen in de lokalen van de Andere Plaats of in de Norwest Club voor de voorselecties.

Voor deze eerste samenwerking waren het de twee leden van het team die de standpunten van de leden op deze vergaderingen vertegenwoordigden. Vanaf januari 2022 worden leden die tijdens het festival meer betrokken willen zijn, uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen ter voorbereiding van de tafels/debatten die na de vertoningen worden gehouden. In de toekomst willen wij belangstellende leden van meet af aan opnemen in het comité "andere blik" (Comité "Un autre regard") en wij beraden ons momenteel over de modaliteiten die het best zouden passen bij onze leden, die soms moeite hebben om hun engagement in de loop van de tijd vol te houden, zonder het aanhoudende ritme van de voorbereidende werkzaamheden voor de vergaderingen te belemmeren.

Norwest - Geestelijke Gezondheid Netwerk

Norwest vzw

Jacques Sermonlaan, 93 - 1090 Jette
Email : info@norwest.be

Zoeken