Réseau Norwest

Het netwerk Norwest

Norwest is een netwerk van diensten dat werkt aan een gecoördineerde en coherente organisatie van het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg rond de behoeften van cliënten en hun naasten, met als doel een maximale integratie in de gemeenschap. Het is een van de vier antennes van het Brusselse netwerk Brumenta. 
PSY 107
COCOM

Onze werkzaamheden

Ontdek hieronder de verschillende actiepunten onder leiding van het Norwest Netwerk.

Wederzijdse kennis

Wederzijdse kennis

Het netwerk Norwest wil de wederzijdse kennis bevorderen tussen de diensten die direct of indirect actief zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid in het Noordwesten door de organisatie van informele bijeenkomsten zoals "netwerkontbijten".

Werkgroepen

Werkgroepen

Leden die dat willen, kunnen zich in werkgroepen mengen. Deze komen op regelmatige of willekeurige basis en naar behoefte bij elkaar. Ga naar de "Agenda" voor meer informatie.

Ondersteuning van de eerste lijn

Ondersteuning van de eerste lijn

Het netwerk stimuleert de versterking van de eerste lijn van hulp en zorg in het noordwesten van Brussel, met name door het organiseren of bevorderen van intervisie en supervisie met actoren uit gespecialiseerde sectoren.

Zorginnovatie

Zorginnovatie

Wij ondersteunen de bevordering van innovatieve instrumenten en praktijken die het netwerken rond de behoeften van de cliënten stimuleren.

Promotie en Destigmatisering

Promotie en Destigmatisering

Het netwerk Norwest ondersteunt een emancipatorische visie op cliënten door de verspreiding van multimediale middelen en door haar nauwe samenwerking met de culturele sector van het Noordwesten.

Onze Leden

Klik op een icoon op de kaart om de informatiefiche van de dienst te zien en ontdek de andere diensten die bij dezelfde zorgfunctie horen (cf. hervorming 107).

Lid worden van netwerk Norwest

Werkt u in een dienst die mensen met psychische problemen in Noordwest-Brussel ondersteunt? Wil jij je bij ons aansluiten?

COVID19

COVID-19: aanpassing van het zorgaanbod

De diensten passen hun aanbod geleidelijk en volgens de evolutie van de gezondheidscrisis aan. Het CMDC verzamelt en publiceert, in samenwerking met vele lokale federaties en netwerken zoals Norwest, deze informatie op hun platform, waarnaar op deze kaart voor de meeste van onze leden wordt verwezen.
Om een fout of een wijziging van uw kaart te melden, kunt u hen rechtstreeks schrijven op info@bruxellessocial.be.

Agenda

Vind hier de activiteiten georganiseerd door het Netwerk Norwest.
De meeste activiteiten staan ​​open voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kunnen doen.