Netwerk Norwest

Réseau Norwest | Historique

Geschiedenis

Het netwerk Norwest is in 2013 informeel opgezet als reactie op een aantal terugkerende observaties van professionals uit verschillende geestelijke gezondheidsstructuren in het gebied. Voordien waren de operationele netwerken in het noordwesten van Brussel vooral informeel op basis van klinische samenwerking. Het netwerk Norwest heeft zich tot doel gesteld de zorg beter te structureren, meer inspraak te geven aan cliënten en familieleden, en de zorgcontinuïteit te bevorderen.

In het voorjaar van 2013 organiseerden 4 instellingen (IBW Entre Autres, SSM Nouveau Primavera, SSM Le Norois en Clinique Sans Souci) een formeel overleg waarbij 16 diensten van het noordwesten van Brussel betrokken werden. De meeste van deze diensten waren gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg.

Van bij de aanvang werden cliënten en hun naasten betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het project. Hun actieve deelname in de Raad van Bestuur van het netwerk en bij de redactie van het Handvest van Norwest, dat door alle leden wordt onderschreven, getuigen hiervan.

In juli 2015 werd door het Netwerk een laagdrempelige aanloopplek geopend, de Club Norwest. Sindsdien is dit huis voor iedereen gratis toegankelijk. Elke weekdag kloppen hier zo’n veertigtal mensen aan.

In 2017 werd het netwerk Norwest erkend als officiële antenne van het Brusselse Netwerkproject "psy 107" en wordt het als zodanig door de GGC gefinancierd sedert 2021.

Norwest - Geestelijke Gezondheid Netwerk

Norwest vzw

Jacques Sermonlaan, 93 - 1090 Jette
Email : info@norwest.be

Zoeken