Netwerk Norwest

Lid Worden

Elke dienst die beantwoordt aan de doelstellingen en de waarden van de VZW zoals bepaald in haar statuten en het handvest kan het lidmaatschap aanvragen via het formulier dat u hieronder vindt. Dit is geheel gratis.

Elk lid van de vereniging, verbindt zich ertoe de doelstellingen van de VZW na te streven in overeenstemming met de principes van het handvest: een emancipatorische visie op de persoon die zijn of haar zorgtraject aanstuurt, complementaire en gedeelde deskundigheden tussen de verschillende zorg- en hulpverleners, de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener als hoeksteen, de continuïteit van de zorg en de toegankelijkheid van de zorg.

Lidmaatschap geeft u :

  • Stemrecht op de algemene vergadering (één of twee keer per jaar);
  • De mogelijkheid om lid te worden van de raad van bestuur van het netwerk (als u geïnteresseerd en gekozen bent);
  • Het recht om de regionale werkgroepen 107 bij te wonen en eventueel lidmaatschap van het regionale netwerkcomité (RNC);
  • Toegang online tot de diverse verslagen van de activiteiten.

Voor deelname aan de andere activiteiten die door het netwerk Norwest worden georganiseerd, is lidmaatschap geen vereiste.

Réseau Norwest | Membres

Onze Leden

Klik op een icoon op de kaart om de informatiefiche van de dienst te zien en ontdek de andere diensten die bij dezelfde zorgfunctie horen (cf. hervorming 107).

Ledenlijst

U kunt ook de ledenlijst consulteren door op deze link te klikken

Lid worden van netwerk Norwest

U begeleidt mensen met GGZproblemen (ook al zijn ze niet uw belangrijkste doelgroep) en u wilt bijdragen aan de verbetering van hun zorg in het noordwesten van Brussel, binnen het kader dat in ons handvest wordt beschreven?
U heeft onze statuten gelezen en u voldoet aan de voorwaarden om lid te worden?

Dan kunt u met het online formulier uw aanvraag indienen. Print het dan uit, teken het en stuur ons een kopie per e-mail of per post.

Er wordt contact met u opgenomen zodra uw aanvraag door de raad van bestuur is goedgekeurd (maximaal 4 weken na verzending van de aanvraag).

Lidmaatschap aanvraagformulier

Download het onderstaande aanvraagformulier voor lidmaatschap in pdf-formaat en stuur het ons ondertekend per e-mail of post terug.

Réseau Santé COCOM

Erkend door de GGC

Het netwerk Norwest wordt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) erkend en gesubsidieerd sedert 2021.

Norwest - Geestelijke Gezondheid Netwerk

Norwest vzw

Jacques Sermonlaan, 93 - 1090 Jette
Email : info@norwest.be

Zoeken