Mobiele teams in het noordwesten van Brussel

Mobiele teams in het noordwesten van Brussel

Hier vindt u het volledige mobiele zorgaanbod in het noordwesten van Brussel gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met psychische en/of psychiatrische stoornissen.

Réseau Norwest | Equipes mobiles actives sur le Nord-Ouest de Bruxelles

TANDEM + - Mobiel crisisteam

Tandem Plus staat ter beschikking van mensen in een crisissituatie of die moeilijk passende psychiatrische zorg kunnen vinden en die thuiszorg nodig hebben. De begeleiding is intensief, van beperkte duur (maximaal een maand) en is erop gericht een zorgnetwerk rond de persoon op te bouwen of te herstellen.

Logo Tandem+

PRISME – Project psychiatrische zorg voor patiënten die thuis wonen (SPAD)

Het Team voor Psychiatrische Thuiszorg Prisme biedt ondersteuning in de thuissituatie aan volwassenen met GGZ-problemen in samenwerking met hun psycho-medisch-sociaal netwerk. In samenspraak met de betrokkene wordt bekeken hoe deze zo optimaal en zelfstandig mogelijk in zijn/haar thuismilieu kan blijven functioneren. Daarnaast biedt het project ook ondersteuning (sensibilisering, interventie en coaching) aan zorgverleners (zowel professionele hulpverleners als mantelzorgers) die geconfronteerd zijn met personen met psychiatrische problemen.

Gespecialiseerde mobiele teams

Deze teams zijn actief in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

CMI MAYA

De Mobiele Interventie Cel MAYA staat in voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en psychische aandoeningen met (risico op) gedragsproblemen (dubbele diagnose).

Logo CMI Maya
Logo Eolia

EOLIA

Het forensisch mobiel team Eolia biedt follow-up, ondersteuning en psychosociale begeleiding aan geïnterneerde cliënten om de continuïteit van de zorg en de verbinding tussen de structuur waaruit deze mensen vertrekken en hun leefomgeving te verzekeren, hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun levensproject en een netwerk rond hen te creëren en te stimuleren.

SMES SUPPORT

Smes Support is een multidisciplinair mobiel team dat snel tussenbeide komt bij eerstelijnswerkers in de sociale en zorgsector die zich in een impasse bevinden bij de begeleiding van een cliënt.

Met die ondersteuning van hulpverleners uit de eerste lijn wil Smes de toegang tot zorg en bijstand voor personen met een combinatie van sociale en psychologische problemen verzekeren: de voortzetting van een begeleiding door een dienst bevorderen en een zorgnetwerk rond de cliënt (her)ontwikkelen.

Logo Smes support
Logo EM 107 Précarité

MOBIELE TEAM 107 PRECARITEIT

Mobiel team voor begeleiding van volwassenen die zich in de grootste onzekerheid bevinden, die dakloos zijn of slecht gehuisvest en die leed of problemen vertonen die gelinkt zijn aan een eigen psychisch functioneren.

SYNER'SANTÉ

Syner'Santé biedt ambulante zorg aan cliënten met verslavings- en/of GGZ problemen.

Logo Syner'Santé
Logo Le Renfort

LE RENFORT

Le Renfort is een outreachend team, gespecialiseerd in verslavingszorg en verbonden aan de consultatiedienst van het Medisch Centrum Enaden. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Le Renfort ter beschikking van zorgvragers die minstens 18 jaar oud zijn met alcohol-, drugs- en/of geneesmiddelenverslaving, en voor wie door sociale uitsluiting en/of psychologische problemen de zorgtoegankelijkheid problematisch is.

Le Renfort biedt ook ondersteuning aan hulpverleners.

COMBO

Als aanvulling op andere bestaande mobiele en ambulante teams, wil Combo druggebruikers (terug) in verbinding brengen met een zorgcircuit. Met hun zorgaanbod combineren zij 4 functies: risicoreductie, psychosociale begeleiding, psychologische ondersteuning en medische begeleiding en opsporing.

Logo Combo
Réseau Santé COCOM

Erkend door de GGC

Het netwerk Norwest wordt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) erkend en gesubsidieerd sedert 2021.

Norwest - Geestelijke Gezondheid Netwerk

Norwest vzw

Jacques Sermonlaan, 93 - 1090 Jette
Email : info@norwest.be

Zoeken